Rijles en ADHD/autisme

Voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis, ADHD of ADD is het niet altijd makkelijk het rijbewijs te halen. De specifieke kenmerken die bij deze stoornissen horen zorgen ervoor dat mensen door teveel prikkels of doordat ze snel zijn afgeleid het overzicht kwijt raken. De kans bestaat dan dat zij ondanks voldoende vaardigheden toch afhaken of niet eens aan rijlessen beginnen. Onze instructeurs hebben bijscholingen rondom autisme en ADHD gevolgd. Zij hebben geleerd signalen van overbelasting en overprikkeling te herkennen en hoe ze hiermee om kunnen gaan tijdens de rijles.

Vertel het ons

Heb je een vorm van autisme of ADHD/ADD? Vertel het ons dan voordat we starten met de eerste rijles. Dit is om 2 redenen belangrijk.

Ten eerste zien we vaak bij mensen met autisme onder andere dat ze moeite hebben met multitasken, concentreren, non-verbale communicatie herkennen en onverwachte veranderingen. Mensen met ADHD/ADD zijn onder andere vaak onoplettend, snel afgeleid, snel verveeld, vergeetachtig en impulsief. Maar of deze kenmerken aanwezig zijn en in welke mate verschilt natuurlijk per persoon. We kijken daarom samen wat voor jou belangrijk is in de begeleiding tijdens de lessen.

Ten tweede kán het hebben van autisme of ADHD/ADD autorijden bemoeilijken of gevaarlijke situaties opleveren. Daarom zijn er geschiktheidseisen vastgelegd in de wet. Om jouw rijschiktheid te beoordelen kijkt het CBR naar jouw Gezondheidsverklaring, informatie van een medisch specialist en het resultaat van een eventuele rijtest. Het is belangrijk de Gezondheidsverklaring vroeg in de rij-opleiding naar het CBR op te sturen. Het beoordelen van de rijgeschiktheid neemt namelijk wat tijd in beslag maar moet wel afgerond zijn voordat je een tussentijdse toets of examen kunt doen.